DOPŘEJTE SI

Regresní Terapii

REGRESNÍ TERAPIE

PROBÍHÁ POUZE OSOBNĚ

Hlubinná regresní terapie je alternativní forma psychoanalýzy, která pracuje s podvědomím klienta, kdy pacient vstupuje do hladiny alfa. Soustředí se na předem zvolený problém, který za pomoci různých technik otevře – uvolní a tím ho ve většině případů natrvalo odstraní, včetně nepříjemných a negativních příznaků s ním spojených.

Ve velké části případů pracujeme s problémy zakořeněnými v tomto životě, ale velice často se dostáváme i do období starších (minulých životů), kde může být kořen mnoha zásadních problémů, které se přenášejí na Vás a proto je potřeba s tím začít pracovat.

jak probíhá regresivní terapie ?

Při prvním sezení si spolu dáme čaj z mé zahrádky a vyplníme dotazník, který je jen mezi námi. Nikdo jiný k němu nemá přístup, ani k poznámkám z celé terapie.

Následně probíhá samotná regresní terapie, kdy pacient vstupuje do hladiny alfa, což není hypnóza, ale jste ve stavu, kdy vše vnímáte a cítíte. Hladina alfy je to samé, když usínáte, ale ještě nespíte.

Při regresi není řešení problémů podmínkou, můžete se také dostat do minulých životů, v prvních hodinách terapií se především řeší problémy s minulostí. Doba prvního sezení je přibližně 3-4 hod další sezení jsou kratší.

CO ŘEŠÍ

Regresní Terapie

 • PARTNERSKÉ VZTAHY -současné i minulé
 • OSOBNÍ VZTAHY - matka, otec, sourozenci, děti, kamarádky
 • VZTAHY K OKOLÍ, SOBĚ (nízké sebevědomí), K PRÁCI
 • STRACHY A FOBIE - pavouci, hadi, strach ze tmy, výšek, vody, a další...
 • VZTEK, PLÁČ, EMOCE, AGRESE (bezdůvodné), ŽÁRLIVOST, NENÁVIST, NETRPĚLIVOST
 • STRACH Z JÍZDY V AUTĚ, LETĚT LETADLEM
 • ZTRÁTA BLÍZKÉ OSOBY, MAJETKU, ZAMĚSTNÁNÍ, postavení v zaměstnání
 • ZÁVISLOSTI na partnerovi, drogy, alkohol, kouření, nakupování
 • PROBLÉMY S UČENÍM
 • SEXUÁLNÍ PROBLÉMY, ZNÁSILNĚNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ
 • NEMOCI - různé bolesti, se kterými vám lékaři nedokážou pomoci, alergie, astma, migrény
 • PROBLÉMY S NADVÁHOU, ANOREXIÍ, BULIMIÍ
 • PSYCHOSOMATICKÉ PROBLÉMY S OTĚHOTNĚNÍM
 • ŘEŠENÍ PSYCHICKÝCH ŠOKŮ, ÚRAZŮ
 • ŘEŠENÍ TRAUMAT Z DĚTSTVÍ A PRENATÁLU
 • PROBLÉMY SE SPÁNKEM, NOČNÍ MŮRY, NÁMĚSÍČNOST
 • POSEDLOST, PROKLETÍ, ČERNÁ MAGIE
 • ODVÁDĚNÍ PŘIVTĚLENÝCH DUŠÍ

Regresní terapie u dětí:

Regresní terapie je vhodná nejen pro dospělé, ale také pro děti, liší se však přístupem. U dětí okolo 6 let je přiměřená a pozvolná. Pokud se jedná o prvotní schůzku, dotazník se vyplňuje s rodiči, kteří souhlasí s terapií.

Pokud mě dítě  nezná, provádí se regrese u Vás doma, aby nebylo zbytečně nervózní. Vždy, pokud je to jen trochu možné, terapie probíhá bez rodičů, aby dítě mohlo svobodně mluvit. Někdy i sny jsou důsledky nějakých traumat.

Regrese pro děti je spíše formou povídaní, tedy se nejedná o klasickou terapii. Dítě se ani tak moc neuvádí do hladiny spodní alfy, jen se trochu uvolní, dovede se do stavu klidu a vnímání. U dětí je prvotní terapie většinou 1-2 hod.

Objednat
Regresní Terapii

CENÍK:
Děti 400 Kč/hod
Dospělí 750 Kč/hod (maximálně celkem 3400 Kč)

OBJEDNAT REGRESNÍ TERAPII

Do políčka zpráva napište, co momentálně řešíte, abych Vám nabídla, jak Vám mohu být nápomocná.

zůstaňme spolu ve spojení

INSPIRACI PŘINÁŠÍM TAKÉ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:
FACEBOOK, INSTAGRAM A LINKEDIN, PŘIDEJTE SI MNE I TAM.