DOPŘEJTE SI

Individuální Konzultaci

individuální konzultace

ONLINE NEBO TELEFONICKY

Potřebujete léčení na míru, rituál či jinou magickou či duchovní pomoc?
Napište mi, co řešíte a já vám ráda nabídnu řešení na míru pro vás. Vše naceňuji individuálně podle náročnosti provedení, použitých ingrediencích a času. Tato služba probíhá online nebo přes telefon.

CO JSOU TO MAGICKÉ SLUŽBY?

Jednoduše můžeme říct, že magické služby jsou formou pomoci za účasti magie. Nemusí se vždy jednat o složité rituály za pomocí kuřidel, starých zaklínadel, vzývání mocností apd. Magická pomoc může být i jednoduchá konzultace, kdy spolu rozebereme problém a odhalíme jeho duchovní příčinu. Už skrze klientovo uvědomění a odhalení problému většinou dokážeme odblokovat duchovní blokády a odpojit se od zdroje problémů.

Bohužel ne vždy je to tak jednoduché. Někdy, když už problémy přerostly klientovi přes hlavu a racionálními postupy již nedokážeme nic podniknout, přichází na pomoc „klasická“ magie.
Příkladem toho mohou být speciální rituály sestavené na míru dle potřeb klienta, nebo použití sofistikovanějších metod, o kterých veřejnost většinou nemá ani ponětí.

skrze magii si dokážeme přiklonit štěstí na svoji stranu, zvýšit svoji ochranu, zničit negativní příčiny, než se projeví apd.

PŘÍKLADY V ČEM VÁM MŮŽE

Magie Pomoci

 • PŘIVOLÁNÍ LÁSKY, KOUZLA LÁSKY
 • SEBELÁSKA
 • MAGICKÁ OCHRANA (osob, předmětů, nemovitostí)
 • MAGICKÁ OBRANA PROTI ZLÉMU PŮSOBENÍ (rušení kleteb, smývání energetické zátěže)
 • VYMÍTÁNÍ A ZAŽEHNÁNÍ NEGATIVNÍCH BYTOSTÍ a patogenních energií
 • DUCHOVNÍ OČISTA
 • POŽEHNÁNÍ A PŘIVOLÁNÍ ÚSPĚCHU
 • ODBLOKOVÁNÍ RŮZNÝCH ENERGETICKÝCH BLOKÁD
 • ODPOUTÁNÍ SE (od minulých partnerů, práce, závislostí)
 • ZAJIŠTĚNÍ A DOSÁHNUTÍ SPECIÁLNÍHO ÚČELU
 • MAGICKÁ A DUCHOVNÍ KONZULTACE
 • INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE, DLE POŽADAVKŮ A POTŘEB KLIENTA

jak provádím
magické služby ?

Nejprve mě kontaktuje klient, se svými problémy. Velmi ráda lidem skrze magii pomáhám, je to přeci moje práce. Ale nejdůležitější je dozvědět se, co nejvíce o problému, který máte a chcete ho za pomocí magie řešit.

úvodní konzultace

Proto vždy před každým rituálem a magickou službou máme úvodní konzultaci. Konzultace probíhá nejčastěji přes email nebo telefonicky. Je velice důležité rozkrýt všechny souvislosti a nahlédnout na případný problém z všech stran. V tomto bodě se láme chleba, když klient něco zamlčí, nebo nemluví otevřeně, může se stát, že magické působení nebude mít takovou účinnost, nebo bude zvolena špatná technika provedení.

Někdy se stává, že po konzultaci klienta odmítnu, protože jeho problémy lze vyřešit lépe - jinak, než magickou cestou. 

ÚVODNÍ KONZULTACE: 20 MINUT ZDARMA!
V uvedeném čase se naplno věnuji klientovi a hledáme nejvhodnější cesty a řešení, jak dosáhnout stanoveného záměru.

Úvodní konzultace šetří peníze, čas a energii! Klienti, jejichž problém není vhodné (zatím) řešit magicky, si ušetří čas a peníze, kterou by zbytečně investovali do rituálu. V opačném případě, kdy situace vyžaduje magické řešení, úvodní konzultace umožňuje vytvoření efektivního rituálu na míru dle individuálních požadavků a situace.

2. fáze

Ke konci úvodní konzultace, když uznám, že se jedná o problém, který lze za pomoci magie vyřešit a že je užití magie na místě, podívám se do karet na širší okolnosti. Vždy se podívám, jaký bude mít následek magického působení pro klienta a jaká je pravděpodobnost úspěšného zvládnutí problémů.

3. fáze

Jestliže seznám, že magické působení je na místě a zda to klientovi pomůže, interpretuji jakým způsobem bych rituál provedla a co k němu potřebuji. Poté klientovi oznámím cenu, za kterou magické působení bych provedla. Jestliže se domluvíme na sazbě a platebních podmínkách, posouváme se k dalšímu kroku. 

MAGICKÉ PŮSOBENÍ

Užití magie je velmi individuální, někdy lze rituál či techniku provést bez jakýchkoliv podpůrných materiálů klienta. V některých případech klient mi pošle věci, které k tomu z jeho strany potřebuji. Většinou se jedná pouze o fotografie zúčastněných a jejich jména. Výjimečně, v případě náročnějších kouzel potřebuji vlas klienta, nebo nějakou jeho osobní věc.

Jakmile obdržím potřebné věci, což je většinou okamžitě, protože skoro každý má fotku v elektronické podobě, tak určím vhodnou dobu pro vykonání kouzla. 

KONZULTACE PO MAGICKÉM PŮSOBENÍ

Po provedených magických službách se vždy spojím s klientem, probereme společně průběh kouzla, oznámím mu, zda vše proběhlo bez problémů apd. Poté se podíváme do karet, jak se klient má chovat pro úspěšné provedení kouzla, na co si dát pozor a popřípadě hlouběji rozebereme daný problém.

KLIENTOVA REFLEXE

Po konzultaci se domluvím s klientem, že budeme spolu ještě nějaký čas v kontaktu, abychom mohli reagovat na vývoj situace. Ze začátku je důležité, aby klient začal vnímat změny, které se kolem něho začnou dít. Odborně se tomu říká synchronní jevy, které následují po provedení rituálu a které s ním souvisí. Jedná se o velmi důležitý krok, kdy klient mapuje zlepšení, „divné věci“ v jeho okolí, nebo i popřípadě zhoršení. Asi po týdnu dle klientovy reflexe, doladím kouzlo, popřípadě ho posílím.

ZÁVĚREČNÝ KROK

Po dobu naší spolupráce jsem s klientem ve spojení, kdy se snažím o maximální využití energie, která byla do práce vložena, ve výjimečných případech kouzlo ještě upravujeme. Ke konci, obvykle po měsíci se domluvíme s klientem na zhodnocení, jestli bylo magické působení efektivní a zda pro něho bylo přínosem - případně, co udělat, aby události vedly k dobrému. Někdy magický rituál sundá růžové brýle zadavateli kouzla a sám zjistí, že použití magie bylo vhodné, ale ne na vhodného člověka a že s ním vlastně nechce být. 

cena magických služeb

CENÍK:
Úvodní konzultace ZDARMA.
Cena 1h konzultace 2500 Kč.
Při magických službách Vám vždy sdělím cenu předem. Základní sazba je od 4000 Kč - cena magických služeb je vždy individuální a závislá na náročnosti provedení, použitých ingrediencích a času.

U mnoha témat je potřeba dlouhodobé spolupráce, abyste se mohli pohnout z místa a daný problém vyřešit. S lidmi, se kterými spolupracuji dlouhodobě, jsem často denně v kontaktu. Součástí této spolupráce jsou konzultace, poradenství, vyslechnutí a konkrétní návrhy magické a duchovní práce.

OBJEDNAT INDIVIDUÁLNÍ SPOLUPRÁCI

Do políčka zpráva napište, co momentálně řešíte, abych Vám nabídla, jak Vám mohu být nápomocná.

zůstaňme spolu ve spojení

INSPIRACI PŘINÁŠÍM TAKÉ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH:
FACEBOOK, INSTAGRAM A LINKEDIN, PŘIDEJTE SI MNE I TAM.