Beltane – Beltaine

Beltane

Beltane (Beltain)

svátek ohňů a poslední svátek plodnosti

Novodobě zvaná jak filipojakubská noc

Valpurga, Wlpurgisnacht, Valpuržina noc, Mean Earraigh, Bealteine, Beltaine, Beltainne, Roodmas, Calin Mai, Cyntefyn

Beltane znamená „jasný oheň“, nebo „šťastný oheň“.

Velký sabat Země, přelom tmy a světla

Voda, Oheň a Země. Světlá polovina roku začíná! Též je zasvěcen plodnosti, kráse, oheni z devíti dřev, uctění života, prolínání světů, symbolika mužského a ženského principu, sexualita, příchod Rohatého Boha, ochrana zvířat a zahrad a pěstování, přiblížení se létu, kouzlům lásky, posílení, seberozvoji.

Ohňové slavnosti se střídají s malými sabaty – rovnodennosti a slunovraty, avšak zatímco rovnodennost a slunovrat odpovídá postavení Slunce vůči Zemi, ohňové slavnosti se pojí s cykly Země a odpovídají počátku přechodu, který vrcholí právě o slunovratu nebo rovnodennosti.

Je to též Velkým rituálem bohyně. Posvátný sňatek se slunečním králem v průběhu rituálu lovu. Kdy lovec loví svou panu.

Vybuzení síly Velkého jelene, oslava plodnosti. Příchod léta.

Slaví se mezi 30. dubnem až 5. květnem nebo když je Slunce v 15. stupni Býka.

Svátek je pojmenovaný po galském bohu ohně a Slunce jménem Bel, Belenus, Belinus nebo také Belenos; nebo po ještě starší galské bohyni Slunce a ohně Belissimě.

Ovšem nejrozšířenějším názorem je, alespoň mezi dnešními pohany, že je odvozenniou od slova balefire (vatra, hořící hranice).

Během Beltanu slavíme svatbu Boha a Bohyně někdy znázorněné, jako májového krále a májové královny. Významnou roli hraje během Beltanu rituál spojení sexuálního aktu, které symbolizuje návrat jara a nové naplnění země, nového početí života.

Jedním z nejoblíbenějších zvyků během Beltanu je vztyčování májky, což je velmi stará tradice. Dříve se májka vyráběla z mnoha stromů použitých během svátku Yule. Na nejvyšší větvi se připevnily bílé a červené stuhy. Bílé stuhy představují Bohyni Panu a červená stuha představuje Boha.

Tento svátek symbolizuje boží jednotu Pána a Paní.

Říká se, že je to vůbec nejstarší svátek.

Aktivity vhodné pro sabatový rituál Beltane

 • Vztyčte svoji vlastní májku. Můžete použít vánoční stromek a dlouho tyč. Ozdobte ji pentlemi a stuhami
 • Rozvěste stuhy s modlitbami na stromy a keře na vaší zahradě
 • Našijte stužky na bílý kapesník, pak je začarujte, aby se vám splnilo každé přání
 • Kapesník dobře uschovejte, dokud se jednotlivá přání nenaplní
 • Nasbírejte ranní rosu pro kouzlení
 • Pověste větvičku jeřabin nad dveře svého pokoje, aby vás chránila od neštěstí
 • Začleňte do rituálu zaříkávadla pro zvýšení sebevědomí a sebelásky
 • Požehnejte své zahradě a okolním pozemkům
 • Beltane nastává, když je Slunce v zemském znamení Býka. Jakékoli kouzlo v tomto období provedete, bude mít dlouhodobé následky. Je to čas vhodný na podpoření stability domova a vykonání nezbytných oprav kolem domu.

Alstrologické znamení: 15. stupeň Býka, Země.

Vládnoucí planeta: Venuše

Typ dne: Mezi čtvrť; druhý nejdůležitější svátek roku a začátek keltského léta, začátek světlého půlroku

Zaměření: Dvacátníci a třicátníci, plodnost, posílení milostných závazků, naplnění lásky, tvořivosti, zlepšení zdraví, hojnost

Směr: Jihovýchod

Beltane je druhý nejvýznamnější svátek ohně, hned po Samhainu. Dodnes tento svátek slaví pohané, čarodějky/čarodějové a ostatní co uznávají přírodní náboženství. Jedná se o první světelný den, po půlroce tmy. Vychází ze dvou zdrojů, z keltské a staré římské tradice. Římané slavili květinový rituál floralií, zasvěcený bohyní Flóře, bohyni květin. Římané uctívali v májový den láry, strážce domácnosti a rodiny. Na domácí oltář se věšely věnce, zapalovalo se kadidlo a členové rodiny se věnovali jeden druhému.

Z keltské tradice je to poslední ze tří svátků plodnosti a koná se v čase, kdy lidé, rostliny i zvířata připravují na nadcházející teplé měsíce. Beltane je časem lásky, spojení a májek, celkově v tomto období cítíme velké pouto k dětem a vílám. Též je to období spojující dvě poloviny v celek, čímž vzniká třetí soucno.

Beltane je začátkem léta, příroda je na vrcholu energetické síly. V noci jsou vibrace příliš silné a mohou být pro nepřipravené velmi nebezpečné. Proto se doporučuje zůstat doma.

Beltane od pradávna doprovázely slavnosti a obřady, kdy Beltane oslavu je vstup Boha do dospělosti, který touží po Bohyni. Bůh i Bohyně jsou podněcováni silami, jež hýbou přírodou. Oba se do sebe zamilují, ulehnou do společně do trávy a spoji pomocí sexu v jedno. Bohyně s ním otěhotní a koloběh se opakuje.

V rituálech se oslavuje plodnost nejen Bohyně, ale všech a všeho.

Podle staré keltské tradice jsou všechny ohně před oslavou Beltane uhašeny. Pak lidé těsně před svítáním nasbírají devět posvátných dřev a připraví je k rozdělání nového ohně. Oheň má očistit vzduch od negativních vlivů. Lidé většinou chodili v procesích, které začínalo na úpatí kopce a končili na vrcholu. Při začátku svítání, byly zapáleny ohně a lidé kolem nich třikrát obešli oheň anebo je i oheň přeskakovali. Někdy přivedli i zvířata, aby byly zdravé a plné síly. Pak se vypouštěli na pastvu. Nebylo to jen kvůli očištění, ale i zrušení prokletí či uhranutí. Lidé si od ohňů zapalovali louče a odnášeli do domů, aby zapálili domácí krb novým ohněm roku.

Také lidé často nosili do domu šeřík a hloh, což jsou rostliny, které přinášejí smůlu a neštěstí. Zajímavé je, že v tento čas se všechny negace a smůla je zrušena. Též tu máme i jiné rostliny jako jsou zvonečky, petrklíče, sedmikrásky, růže, měsíčky a další. Každá z rostliny se uvolňuje energii a spojuje domov s přírodou a světem. Při rituálech se též nabízí ohni úlitba mléka, másla, vejce a chleba se zaříkáváním anebo s modlitbou – podle vyznání a doby. Přináší se v naději, že další rok bude úspěšný.

Na venkově ústředním bodem rituálů byly Májky. Lidé vstávali za úsvitu, aby na polích a v zahradách nasbírali květiny či zelené snítky a nazdobili sebe, májku a své domy. Květiny a zeleň symbolizují Bohyni, májka zase symbolizuje Boha. Celý svátek je o návratu životaschopnosti a dosažení tužeb a nadějí. V dnešních dobách Bohyni symbolizuje kotel, jako esence ženství a naplnění tužeb a Boha májka.

Májky jsou mladé stromky, často z břízy, ozdobené pentlemi na vysokém kmeni. Mládenci hlídají májku, aby jim přespolní ji neuřízli a neukradly. Menší májky zase mládenci stavěli před okna své vyvolené.

Z májky visí věnec zachycený čtyřmi pentlemi, symbolizující čtyři světové strany. Spojení kmene stromu a kruhu věnce je vyjádřením sexuálního spojení muže a ženy. Hlídání májky symbolizuje mezi jednotlivými rody a vesnicemi. Kruh na májce symbolizuje květ života – starý slovanský symbol odvozený z kultury sanskrtu. Tento květ má šest ramen, symbolizuje celoroční sluneční fázi.

Též se v prvním týdnu uctívají předkové.

Sváteční výzdoba domu při svátku bývá často mísa s vodou, ve které plavou květiny a hořící svíčky. Nad vstupní dveře se věší červené květiny natrhané za rozednění, a na římsách jsou traviny a květy. Okvětní lístky rozsypané okolo domu zajišťují ochranu domu.

Tato doba skvěle vystihuje světle modré, levandulové, tmavě růžové, citrónově žluté a bílé pentle. Nicméně tradiční barvy pentlí jsou bílé a červené, jako krev a sperma, která provází ztrátu panenství.

Pro ochranu domova, před silnými, hyperaktivními silami svátku Beltane se dělá z lískově větvičky kříž v popelu krbu nebo se trhají větvičky černého bezu. S bezem se pak třikrát obejde dům a připevní se nad vstupní dveře zvenku.

Evropským zvykem je vázání jeřabin and dveře a pomazání čela popelem z nového ohně pro štěstí. Rosa nasbíraná za rozbřesku je považována za svěcenou vodou, kterou se kropilo obydlí, aby zajistilo štěstí, zdraví a radosti. V některých dnešních rituálech se tančí kolem ohně ve spirálách na oslavu očistného rituálu Beltane.

Za rozbřesku se jděte projít na zahrádku nebo do lesa. Nasbírejte rosu z květů, rostlin a travin. Když se omyjete beltanovou rosou, zázračně zkrásníte.

Symbolicky jde o ukončení zimy a temného půlroku, kdy lidé, zvířata i příroda odpočívali. Beltane znamená doslovně dva ohně. Oheň očisty a oheň získání síly.

Tato noc je zasvěcena anglosaské princezně Valpurze/Walburze, misionářce, řeholnici řádu benediktinek a patronce proti hladu, nouzi a nemocem.

Vaše Jana

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Rubriky
 • ZAPIŠ SE DO ODBĚRU NEWSLETTERU